Čím sme výnimoční?

Čím sme výnimoční?

Jednoduchá otázka, ktorá však nemá jednoduchú odpoveď. Výnimočnosť nie je v našom prípade len jedno slovo, ale celý rad na seba nadväzujúcich procesov a zodpovedného prístupu. V našej práci dbáme na princíp ekologického poľnohospodárstva, kladieme dôraz na lokálnosť a minimalizovanie odpadu pri konečnom spracovaní našich produktov.

Princíp ekologického poľnohospodárstva

Zdravá pôda -> zdravé rastliny -> zdravé zvieratá -> zdravé potraviny ->
zdravý životný štýl a trvalo udržateľný rozvoj

Základným predpokladom kvalitného a zdravého produktu – mäsa je používanie výhradne ekologických a prírodných hnojív. U nás nenájdete syntetické pesticídy alebo umelé hnojivá a preto naše produkty môžeme označiť ako ekologické. Samotná kvalita produktov sa vyvíja ešte ďaleko pred tým ako sa náš produkt dostane ku konečnému spotrebiteľovi. Základom je zdravá pôda, ktorá ma dostatok živín pre rast zdravých rastlín. Tie sú potom nenahraditeľnou časťou stravy dobytka, z ktorých pripravujeme zdravé a kvalitné produkty. Celý tento proces tak zabezpečuje nie len prvotriednu kvalitu produktov, ale aj trvalo udržateľný rozvoj, ktorý je dlhodobým cieľom našej produkcie.

Lokálnosť

Slovenská príroda v sebe ukrýva bohatstvo, ktoré je nenahraditeľným zdrojom pri chove hovädzieho dobytka. V súčasnosti sa stáva trendom návrat k lokálnym produktom a potravinám, čo nás veľmi teší. Zákazníkom už nestačí vidieť len finálny produkt, ale zaujímajú sa o celý proces jeho spracovania, pričom kladú veľký dôraz na to, čo my ponúkame – mäso z našich, slovenských pasienkov.

Minimálny odpad pri opracovaní mäsa

Konečný produkt, ktorý si náš zákazník od nás kúpi je v takom stave, aby odpad pri jeho konečnom spracovaní v domácnosti bol nulový a zákazník tak dokáže využiť celý produkt na 100%. O tento konečný efekt spracovania sa starajú naši zamestnanci v mäsovýrobe, ktorý prešli rôznymi školeniami a spoluprácami s našimi zahraničnými partnermi, aby dokázali mäso pripraviť k dokonalej spokojnosti zákazníkov.

Close Menu